Shanghaien kommer

Journalister griper ofte til de mest nærliggende ordspillene når de har dårlig tid, og nettets kostante deadline-press gjør at ting skal raskt ut.

Da jeg leste at Florian Mayer hadde slått Rafael Nadal i Shanghai, var det derfor ikke et spørsmål om noen hadde brukt overskriften Shanghai surprise om hendelsen, men hvor mange som hadde gjort det.